Ilosć artykułów na stronie
Artykuły 1 - 2
Kategoria - Energetyka
Służba dyspozytorska.

System elektroenergetyczny to, według ustawy Prawo Energetyczne, sieci elektroenergetyczne oraz przyłączone do nich urządzenia i instalacje, współpracujące z tymi sieciami lub instalacjami. Jest to nic innego jak zespół urządzeń służących do wytwarzania, przesyłu, rozdziału, magazynowania i użytkowania energii elektrycznej. Operatywne zarządzanie systemem elektroenergetycznym należy do służb dyspozytorskich. Artykuł wprowadza w zagadnienie służby dyspozytorskiej w systemie elektroenergetycznym.

 

 

Akty prawne obowiązujące w energetyce

Jakie przepisy obowiązują w energetyce? Jest to pytanie zadawane często podczas egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru i eksploatacji. Artykuł jest zbiorem aktów prawnych regulujących branżę elektroenergetyczną. Lista aktów prawnych jest stale rozwijana. Czy uda się ją zamknąć?

 

 

1