Energetyka
Akty prawne obowiązujące w energetyce

Jakie przepisy obowiązują w energetyce? Jest to pytanie zadawane często podczas egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru i eksploatacji. Artykuł jest zbiorem aktów prawnych regulujących branżę elektroenergetyczną. Lista aktów prawnych jest stale rozwijana. Czy uda się ją zamknąć?

 

 

 

Najwyższym aktem prawnym, który obowiązuje w każdej dziedzinie życia społeczno gospodarczego w Polsce jest Konstytucja. Choć elektroenergetyka nie jest w niej literalnie wymieniona, to wszystkie ustawy i rozporządzenia muszą być jej podporządkowane i zgodne z jej zapisami. Poniżej znajdują się wybrane akty prawne uszeregowane w kolejności przypadkowej. Poza aktami obowiązującymi w polskim prawie istnieją instrukcje i procedury obowiązujące w poszczególnych podmiotach oraz Polskie Normy, które stosowane są na zasadzie dobrowolności, lecz wiele aktów prawnych przywołuje niektóre normy, czyniąc je w pewnym sensie obowiązującymi.

 

Autor: Orici
Wyświetleń: 865|Komentarzy: 0|Ocena: 0|Głosów: 0