Kurs podstawowy
Instalacja środowiska programistycznego Atmel Studio 7.0.

Tym artykułem rozpoczynamy praktyczną naukę programowania mikrokontrolerów AVR. Opisana jest w nim krok po kroku instalacja środowiska programistycznego Atmel Studio 7.0.

 

 

W pierwszej kolejności musimy przygotować sobie warsztat pracy. W kolejnej serii artykułów omówimy każdy element, bez którego programowanie mikrokontrolerów nie będzie możliwe. Najważniejszym elementem będzie środowisko programistyczne, w którym pisać będziemy programy ładowane do  mikrokontrolera. Wybór jest dość bogaty i każde z narzędzi spełnia swoją rolę. Mój wybór padł na środowisko opracowane  i udostępnione nieodpłatnie przez firmę Atmel dedykowane do produkowanych przez siebie mikrokontrolerów. Moim zdaniem jest to najlepszy wybór dla początkujących użytkowników, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z mikrokontrolerami. Atmel Studio to kompletne środowisko programistyczne tzw. IDE (Integrated Development Enviroment - zintegrowane środowisko programistyczne) przeznaczone na systemy Windows. Zawiera w sobie kompletny toolchain oraz symulator AVR. Poza tym posiada najlepsze wsparcie dla mikrokontrolerów AVR Atmela. Mamy dostęp do aktualnych dokumentacji mikrokontrolerów, możemy zapoznać się z ponad 1000 przykładów. W Atmel Studio 7.0 możemy przesiąść się na mikrokontrolery AVR 32 a także ARM. Wsparcie ASF (Atmel Software Framework) umożliwia łatwe przenoszenie kodu między mikrokontrolerami ATMega, XMega, AVR32 i ARM. Według mnie zalety Atmel Studio 7.0  przemawiają za jego wyborem i rekompensują jego mulastość, z którą obecne komputery radzą sobie całkiem dobrze. Środowisko programistyczne to wybór użytkownika. W tym cyklu artykułów wykorzystywać będziemy właśnie Atmel Studio 7.0. Jeśli masz ochotę możesz stosować wybraną przez siebie platformę opartą o kompilator avr-gcc. Należy jednak pamiętać, że inne IDE wymagają pakietu WinAVR, którego rozwój został zarzucony wiele lat temu.

Naszym środowiskiem programistycznym będzie system Atmel Studio. Obecnie udostępniona jest wersja 7.0. Link do strony, z której pobrać można najnowszą kompilację platformy Atmel Studio 7.0 znajduje się na dole strony.

Po pobraniu programu instalacyjnego uruchamiamy go. Wyświetli się okienko z licencją oraz wstępnymi ustawieniami instalacji.

 

 

Po zapoznaniu się z postanowieniami licencyjnymi zaznaczamy pole "I agree to the license terms and conditions.", możemy zaznaczyć pole "Send anonymous information to help improve the user experience." i klikamy przycisk "Next". Pokaże na m się okienko umożliwiające wybór architektury.

 

 

Możesz zaznaczyć wszystkie architektury jeżeli uważasz, że w przyszłości będziesz chciał zająć się programowaniem innych mikrokontrolerów. Gdy zaznaczyłeś już interesujące cię architektury mikrokontrolerów kliknij "Next". Pojawi się okienko z zaznaczoną opcjonalną instalacją ASF oraz przykładowych projektów.

 

 

Pozostaw tę opcję zaznaczoną i kliknij "Next". Wyświetli się okienko informujące o wyniku sprawdzenia przez instalator, czy Twój system spełnia minimalne wymagania. Jeśli wynik będzie negatywny instalacja zostanie przerwana. Gdy wszystkie testy przebiegły pomyślnie kliknij "Next".

 

 

W kolejnym okienku widoczne jest kilka informacji o instalacji sterownika USB, o pojawieniu się informacjo  wygaśnięciu licencji Xeam oraz o polityce prywatności firmy Atmel. Kliknij "Install" aby rozpocząć instalację.

 

 

Następnie pojawi się okienko z postępem pobierania i instalacji składników platformy. To zajmie trochę czasu, więc uzbrój się w cierpliwość.

 

 

 

W czasie instalacji pojawi się okienko z informacją o wygaśnięciu licencji Xeam kliknij "Continue". Po zakończeniu instalacji może się pojawić się okienko z informacją, że w celu zakończenia instalacji należy zrestartować system.

 

 

Kliknij "Restart Now". Po uruchomieniu się komputera instalator kontynuować będzie instalację.

 

 

Na koniec wyświetli się ostatnie okienko, z którego uruchomisz Atmel Studio 7.

 

 

Pozostaw pole "Launch Atmel Studio 7.0" zaznaczoną i kliknij "Close". Instalacja platformy jest zakończona. Uruchomi się środowisko Atmel Studio 7.0. Kolejnym etapem będzie instalacja programatorów, ale o tym w kolejnym artykule.

Autor: Orici
Wyświetleń: 741|Komentarzy: 0|Ocena: 0|Głosów: 0